Parlamentul European a aprobat noile norme pentru serviciile și piețele digitale

Noul regulament digital al UE stabilește standarde fără precedent privind responsabilitatea companiilor online, pe piață digitală europeană.

Marți, Parlamentul și-a exprimat votul final asupra noului Digital Services Act și Digital Markets Act în urma unui acord încheiat între Parlament și Consiliu la 23 aprilie și, respectiv, 24 martie. Digital Services Act a fost adoptată cu 539 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă și 30 de abțineri. Digital Markets Act – cu 588 pentru, 11 voturi împotrivă și 31 abțineri.

Cele două proiecte de lege urmăresc să abordeze efectele societale și economice ale industriei tehnologice prin stabilirea unor standarde clare pentru modul în care operează și furnizează servicii în UE, în conformitate cu drepturile și valorile fundamentale ale UE.

Ceea ce este ilegal offline, ar trebui să fie ilegal online

Digital Services Act – stabilește obligații clare pentru furnizorii de servicii digitale, cum ar fi rețelele sociale sau piețele, de a aborda răspândirea conținutului ilegal, dezinformarea online și alte riscuri societale. Aceste cerințe sunt proporționale cu dimensiunea și riscurile pe care platformele le prezintă pentru societate.

O listă cu „așa da” și „așa nu”                                                        

Digital Markets Act – stabilește obligații pentru marile platforme online (platforme a căror poziție dominantă online le face greu de evitat de către consumatori)  care acționează asemenea unor „gardiani” pe piața digitală pentru a asigura un mediu de afaceri mai echitabil și mai multe servicii pentru consumatori.

Sancțiuni

Pentru a se asigura că noile norme privind Digital Services Act  și Digital Markets Act, sunt puse în aplicare în mod corespunzător și în conformitate cu sectorul digital aflat într-o continuă schimbare, Comisia poate efectua investigații de piață. În cazul în care un gardian nu respectă regulile, Comisia poate impune amenzi de până la 10% din cifra sa totală de afaceri la nivel mondial în exercițiul financiar precedent sau până la 20% în cazul nerespectării repetate.

Odată adoptate oficial de către Consiliu în iulie (DMA) și septembrie (DSA), ambele acte vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare la douăzeci de zile de la publicare

Anamaria Kopornyai-Toth

Facebook

Comentarii