Terorism: Consiliul UE cere statelor membre acțiuni pentru protejarea europenilor

Consiliul UE a adoptat astăzi concluzii privind realizările și etapele următoare referitoare la protejarea europenilor împotriva terorismului.

Consiliul invită statele membre să continue discuțiile cu privire la schimbul eficace de informații privind luptătorii teroriști străini care constituie o amenințare gravă. Acesta solicită autorităților să emită interdicții de intrare pentru resortisanții țărilor terțe care constituie o amenințare la adresa securității naționale și să continue introducerea acestor interdicții în Sistemul de Informații Schengen. Consiliul încurajează cooperarea continuă între autoritățile responsabile de combaterea terorismului și cele responsabile cu acordarea dreptului de ședere, în vederea asigurării unei mai bune coordonări.

De asemenea, Consiliul solicită statelor membre să exploreze modalități de limitare a mijloacelor de acțiune ale celor care promovează radicalizarea și îndeamnă la vigilență pentru a se asigura că organizațiile care promovează violența și ura nu pot beneficia de fonduri publice. Consiliul invită statele membre să se coordoneze în continuare în ceea ce privește măsurile restrictive și măsurile de interzicere a intrării în UE și solicită Comisiei să ia în considerare necesitatea unor evoluții juridice care să permită recunoașterea reciprocă a interdicțiilor de intrare pentru persoanele suspectate de terorism.

Consiliul subliniază necesitatea continuării schimburilor pentru accesul la datele digitale, inclusiv în domenii precum păstrarea datelor, criptarea sau inteligența artificială. De asemenea, Consiliul invită Comisia să evalueze oportunitatea unei inițiative legislative de stabilire a unor norme minime cu privire la definițiile infracțiunilor și la pedepsele pentru traficul ilicit de arme.

Europolis

blank

Facebook

Comentarii