Preşedinţia Consiliului UE: Ce vor coordona miniştrii români? (II)

De la 1 ianuarie, membrii Guvernului României vor prezida, timp de şase luni, lucrările structurilor sectoriale ale Consiliului UE – Consiliul de Miniștri din Uniunea Europeană. Iată câteva date despre specificul și prioritățile departamentelor pentru: Agricultură și Pescuit; Competitivitate; Mediu; Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori; Educație, Tineret, Cultură și Sport; Transporturi, Telecomunicații și Energie.

Consiliul UE este organizat, pe domenii de activitate, în zece structuri distincte, dintre care Consiliul Afaceri Generale are rol de coordonare. În prima parte a acestui articol, am prezentat activitatea acestuia și a consiliilor din domeniile Justiţiei şi Afacerilor Interne, Afacerilor Economice şi Financiare, respectiv Afacerilor Externe. Iată celelalte șase structuri tematice ale Consiliului UE:

Consiliul Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) se întrunește lunar, în prezența miniștrilor de specialitate și a comisarilor europeni pentru agricultură și dezvoltare rurală, pentru sănătate și siguranță alimentară, respectiv pentru afaceri maritime și pescuit. Consiliul este răspunzător, alături de Parlament, pentru legislația privind Politica Agricolă Comună și pentru alte teme specifice, precum impactul pestei porcine africane asupra sectorului cărnii, bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor sau gestionarea pescuitului.

Prioritatea AGRIFISH în această etapă o reprezintă definitivarea pachetului de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) după 2020. Obiectivele sunt simplificarea și eficientizarea acesteia, organizarea comună a piețelor produselor agricole și noul regulament pentru finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. În acest an, au avut loc schimburi de opinii în această privință ale miniștrilor europeni ai Agriculturii într-un ritm susținut. Unul din documentele de lucru a fost comunicarea Comisiei Europene intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, document supus și consultării naționale la nivel de state membre.

 „Avem încă 257 de propuneri legislative care sunt pe masă. Preşedinţia austriacă va finaliza mai multe dosare, dar o să rămână mult de lucru preşedinţiei române într-o perioadă foarte scurtă, pentru că Parlamentul European va finaliza activităţile în aprilie” – Jean-Claude Juncker

Consiliul Competitivitate reunește un spectru vast de titulari de portofolii ministeriale din UE: Economie, Industrie, Comerț, Cercetare și Inovare. La cele patru dezbateri anuale participă și comisarii europeni de resort. Obiectivul COMPET este stimularea creșterii economice și a competitivității europene. Sunt demne de remarcat eforturile făcute în acest sens pentru susținerea IMM-urilor, prin îmbunătățirea accesului la finanțare și reducerea birocrației, pentru eliminarea impedimentelor din calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor, capitalului și forței de muncă sau pentru crearea unei piețe unice digitale la nivelul Uniunii.

În colaborare cu Agenția Spațială Europeană, această formațiune gestionează politica spațială europeană, iar împreună cu Comisia acționează intens pentru încurajarea cercetării și inovării. Este remarcabilă propunerea Comisiei în această privință sub genericul Orizont Europa, un ambițios program de cercetare și inovare însumând 100 miliarde euro, cadru ce ar urma să înlocuiască Orizont 2020 o dată cu intrarea în vigoare a noului cadru financiar multianual.

Miniștrii Mediului și comisarul european pentru Mediu, respectiv cel pentru Politicile climatice și energie se întâlnesc, la fiecare trei luni, în Consiliul Mediu, responsabil pentru politica de mediu a UE. Această formațiune a căpătat un rol tot mai mare în contextul intensificării preocupărilor internaționale pentru atenuarea efectelor domeniul schimbărilor climatice și stabilirea unui cadru de acțiuni concrete menite să instituie o economie circulară. Astfel de măsuri sunt reducerea utilizării materialelor plastice sau reducerea emisiilor de CO2 ale autovehiculelor.

Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) acoperă o zonă preponderent aflată în responsabilitatea statelor, dar drepturile pacienților beneficiari ai asistenței medicale în altă țară, incluziunea socială și de gen, munca transfrontalieră (problematica lucrătorilor detașați și așa-zisul dumping social), echilibrul dintre viața profesională și cea privată, evaluarea tehnologiilor medicale, combaterea tutunului sau vaccinarea reprezintă subiecte de larg interes la nivelul Uniunii, asupra cărora EPSCO acționează fie prin recomandări și orientări anuale adresate statelor, fie prin acte legislative adoptate împreună cu Parlamentul European. Miniștrii Muncii se reunesc de două ori pe an, iar alte două reuniuni sunt dedicate titularilor Sănătății și Protecției Consumatorilor.

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) are un rol de facilitare a schimbului de informații și expertiză, întrucât domeniile pe care le vizează aparțin sferei de competență națională. Se reunește de cel puțin două ori pe an, cu participarea miniștrilor de resort, în funcție de agenda de lucru. Programele Erasmus, recunoașterea diplomelor, conservarea patrimoniului sau reglementările în spațiul audiovizual sunt câteva din preocupările EYCS cu impact semnificativ asupra cetățenilor europeni.

Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE) este responsabil pentru cooperarea inter-guvernamentală în vederea atingerii obiectivelor comune europene în aceste sectoare. Este vorba, mai ales, de interconectarea infrastructurilor, în vederea consolidării unei piețe unice competitive prin crearea rețelelor transeuropene de transport și de aprovizionare cu energie. Dacă miniștrii pentru Telecomunicații se reunesc de două ori pe an, cei ai Energiei se întâlnesc de 3-4 ori anual, cei ai Transporturilor au prevăzute ședințe o dată la trei luni. Iată câteva dosare în lucru: regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, securitatea cibernetică și directiva referitoare la normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.

www.adevarul.ro

Facebook

Comentarii

86 de răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *