Consiliul solicită acordul Parlamentului European pentru a include încălcarea măsurilor restrictive asupra Rusiei pe lista infracțiunilor UE

Consiliul a solicitat aprobarea Parlamentului European cu privire la o decizie de a adăuga încălcarea măsurilor restrictive asupra Rusiei pe lista „infracțiunilor UE” incluse în Tratatul privind funcționarea UE.

UE a adoptat o serie de măsuri restrictive în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și este esențial ca aceste măsuri să fie pe deplin implementate.

În prezent, statele membre au definiții foarte diferite a ceea ce constituie o încălcare a măsurilor restrictive și ce sancțiuni ar trebui aplicate în cazul încălcării acestora. Acest lucru ar putea duce la grade diferite de aplicare a sancțiunilor și la riscul ignorării acestora, permițând-le persoanelor sancționate să continue să își acceseze activele.

O decizie unanimă de a adăuga încălcarea măsurilor restrictive pe lista „infracțiunilor UE” va permite, în a doua etapă, adoptarea unei directive care să conțină reguli minime privind definirea infracțiunilor și pedepsele pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Acest lucru va asigura un grad similar de aplicare a sancțiunilor în întreaga Uniune și va descuraja încercările de eludare sau încălcare a acestor măsuri.

Proiectul de text va fi trimis acum Parlamentului European pentru aprobarea acestuia. Odată ce Parlamentul și-a dat acordul și procedurile naționale interne au fost finalizate, decizia poate fi adoptată oficial în unanimitate de către Consiliu.

Anamaria Kopornyai-Toth

Facebook

Comentarii