Comisia Europeană își propune să reducă utilizarea pesticidelor cu 50% până în 2030

Comisia Europeană a adoptat noi propuneri pentru un nou regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, și noi obiective la nivelul UE care includ și reducerea utilizării cu 50% a pesticidelor chimice până în 2030.

Aceste propuneri, adoptate la sfârșitul lunii trecute, fac parte dintr-un pachet de măsuri ce au scopul de a reduce amprenta de mediu a sistemului alimentar al UE și pentru a contribui la atenuarea pierderilor economice pe care le suferim deja din cauza schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității.

Principalele măsuri includ:

  • Obiective obligatorii din punct de vedere juridic la nivelul UE pentru reducerea cu 50% a utilizării pesticidelor chimice până în 2030. Statele membre își vor stabili propriile obiective naționale de reducere în parametri definiți pentru a se asigura că la nivelul UE obiectivele sunt atinse.
  • Controlul ecologic al dăunătorilor: Noile măsuri vor asigura că toți fermierii și alți utilizatori profesioniști de pesticide practică managementul integrat al dăunătorilor. Acesta este un sistem ecologic de combatere a dăunătorilor care se concentrează pe prevenirea dăunătorilor și acordă prioritate metodelor alternative de combatere a dăunătorilor, pesticidele chimice fiind folosite doar ca ultimă soluție.
  • Interzicerea tuturor pesticidelor din zonele sensibile: utilizarea tuturor pesticidelor va fi interzisă în locuri precum zonele verzi urbane, inclusiv parcuri sau grădini publice, locuri de joacă, terenuri de recreere sau de sport, căi publice, dar și zone protejate.

Alte măsuri-cheie includ solicitarea statelor membre să stabilească obiective pozitive pentru a spori utilizarea metodelor nechimice de combatere a dăunătorilor și solicitarea fermierilor și altor utilizatori profesioniști de pesticide să obțină consiliere independentă privind metodele alternative pentru a asigura o mai mare utilizare a metodelor nechimice de combatere a dăunătorilor.

Propunerea transformă directiva existentă într-un regulament care va fi obligatoriu și aplicabil tuturor statelor membre.

Anamaria Kopornyai-Toth

Facebook

Comentarii