Comisia Europeană a prezentat noua Agendă europeană pentru inovare

Comisia a adoptat o nouă agendă europeană pentru inovare, cu scopul de a poziționa Europa în fruntea noilor tendințe în materie de tehnologie și start-up-uri.

Noua agendă va ajuta Europa să dezvolte noi tehnologii pentru a aborda cele mai presante provocări societale și pentru a le aduce pe piață. Agenda este concepută pentru a poziționa Europa ca un jucător de top pe scena globală a inovației. Europa vrea să fie locul în care cele mai bune talente conlucrează cu cele mai bune companii și pentru ca inovația tehnologică să prospere și creeze soluții inovatoare pentru tot continentul.

Prin conducerea inovației, în special în ceea ce privește noul val de inovare deep-tech, care necesită o cercetare, dezvoltare și investiții mari de capital, Europa își va consolida rolul central în modelarea tranzițiilor ecologice și digitale.

De asemenea inovația tehnologică profundă va consolida rolul tehnologic al Europei și va genera soluții inovatoare la provocările societale stringente, cum ar fi schimbările climatice și amenințările cibernetice.

Este posibil ca astfel de inovații să aducă beneficii pentru toate sectoarele Uniunii, de la energie regenerabilă la agrotehnologie, de la construcții la mobilitate și sănătate, abordându-se astfel și securitatea alimentară.

Pe baza mentalității antreprenoriale a europenilor, a excelenței științifice, a forței pieței unice și a societăților democratice, noua Agendă pentru inovare va:

  • Îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile care se extind la nivel european
  • Îmbunătăți condițiile pentru a permite inovatorilor să experimenteze cu idei noi prin sandbox-uri de reglementare;
  • Va ajutata la crearea unor „căi regionale de inovație” care vor consolida și vor conecta mai bine actorii inovației din Europa, inclusiv în regiunile rămase în urmă;
  • Va atrage și reține talentele în Europa, prin formarea a 1 milion de talente tehnologice profunde, sporind de asemenea și sprijinul pentru femeile inovatoare

Anamaria Kopornyai-Toth

Facebook

Comentarii